Kim jest handlowiec?

handlowiecHandlowiec to obecnie bardzo popularne określenie zawodu, na który coraz wyraźniej wzrasta popyt na rynku pracy. Trzeba sobie jednak zdawać sprawę z faktu, że mianem handlowca określane są osoby pracujące na różnych stanowiskach, niejednokrotnie wymagających odrębnych zdolności i kwalifikacji.

Handlowcem może być zarówno przedstawiciel handlowy dużych bądź średnich firm, ale także prywatny przedsiębiorca lub po prostu osoba zajmująca się ogólnie pojętą sprzedażą produktów i usług. Sprzedawać można samodzielnie albo w porozumieniu z przełożonymi, realizując określone cele sprzedażowe.

Zawód ten wymaga szeroko rozwiniętych umiejętności miękkich, dlatego nie jest konieczne posiadanie wykształcenia wyższego lub kierunkowego. Niemniej, legitymowanie się tytułem technika handlowca może pomóc w znalezieniu pracy na tym stanowisku.

Wymaga ono kompleksowej obsługi klienta, od wybadania jego potrzeb, poprzez efektywne przeprowadzenie procesu sprzedażowego, do zawarcia umowy handlowej. Niesie to za sobą szereg dodatkowych obowiązków, jak prowadzenie dokumentacji handlowej, obsługę stanów magazynowych, aktywne budowanie marki oraz obsługę reklamacji i księgowości. Idealny handlowiec musi być nie tylko przebojowy i pewny siebie, ale też posiadać perfekcyjną kulturę osobistą, wysoko rozwinięte zdolności negocjacyjne oraz zazwyczaj czynne prawo jazdy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *